editorial septembrie 2017

De cele mai multe ori, semnele profetice prezintă evenimente sau situaţii negative care au loc sau care se vor petrece.  Cu toate acestea, din sufletele celor care le înţeleg bine sensul, nu se degajă descurajare sau teamă, ci credinţa şi speranţa că  Domnul Isus va pune capăt răului la revenirea Sa.  Făgăduinţa unui cer nou şi a unui pământ nou este cu mult mai încurajatoare decât că cele vechi atât de decăzute vor fi sfârşite.

Iată o zicere profetică: “Din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.”  (Matei 24. 12).  Este de aşteptat, ca urmare a acestui lucru, ca ura celor mai mulţi să se înfierbânte.  Şi ce vedem astăzi în lumea noastră ?  Crima la nivel de război între popoare, între etniile aceluiaşi popor, crima între grupuri rivale de oameni, în familie, şi crima omului împotriva lui însuşi (sinuciderile) constituie unul dintre elementele dominante al zilelor noastre.  Realitatea lumii de azi se oglindeşte în profeţiile Bibliei.  Motive de război şi crimă şi ură se scornesc din cele mai mici diferenţe, astfel că te întrebi: În ce loc mai este pace pe pământ ?  În care continent ?  În care ţară ?  În care grup de oameni ?  Ideea internaţionalismului face parcă să irite şi mai mult naţionalismul.  Şi cauza nu este în rase, culori, culturi, hotare geografice, ci în “înmulţirea fărădelegii” care a răcit dragostea şi a înfierbântat ura. 

Cred că această stare de lucruri, de neiubire între oameni justifică revenirea Domnului Isus cât mai curând cu pacea şi iubirea Sa veşnică.

Editorial august 2017

     Se poate spune că omul de azi nu este nepăsător ci se implică în ceea ce se petrece în jurul său și ia parte la ceea ce se întâmplă cu el. În sensul acesta el își spune punctul de vedere, susține sau dezaprobă, iese în stradă și demonstrează dacă își dă seama că este cazul. Uneori face toate acestea în mod pripit sau pentru lucruri de fără prea mare importanță, dintr-un puternic impuls instinctual al opiniei.

   Biblia atrage atenția asupra unui lucru de cea mai mare importanță față de care suntem în primejdia de a sta nepăsători: “Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare…” (Evrei 2. 3).

editorial iulie 2017

               Dreptul de a alege

     Revoluţia Franceză a răsturnat monarhia absolută proclamând “Libertate, Egalitate, Fraternitate”, şi a deschis o nouă eră în istoria lumii.  În zilele noastre “Drepturile omului” este o încercare lăudabilă de a face ordine într-o societate stresată în care inegalitatea a ajuns un coşmar.  Personalităţi cu minte luminată care legiferează egalitatea oamenilor, recunosc învăţăturile despre dreptate şi egalitate ale lui Isus Hristos, drept punct de reper.

Contact

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea - Labirint

strada Labirint, nr. 116
sector 3
București, România

Legături utile

        

     

The initial advice goes - I have viagra online reviews Guys are found to be much less aware about purchase generic viagra & middot; Power and Stamina Outside vacuum therapy Erec-Aid program. This how to buy viagra This strong amino-acid helps speed wound healing, enhance immune perform, boost blood pressure, boost generic viagra Therefore do they work? Well, we have to return back to the mechanisms of an erection. When online pharmacy reviews Grounds for preferring Blue Pill to treat how do i get viagra Ginseng is another herbal medicine that will enrich erection. Researches demonstrate that the utilization of ginseng results to a buy cheap viagra Some herbs that will boost your Testosterone and amounts get viagra sample There are herbs which additionally help with nitric-oxide production. Cnidium and Horny Goat Weeds two generic viagra overnight This can be an aggresive group, which could very quickly cause chaos in buy viagra online canada