Editorial februarie 2017

Creştinii ştiu că Biblia vorbeşte foarte clar despre începutul lumii şi despre sfârşitul ei. Declaraţia divină “Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul” (Apoc. 21. 6) arată că lumea nu a apărut la întâmplare şi nici nu se va sfârşi în mod întâmplător. Dumnezeu are controlul absolut asupra a tot ce se petrece pe pământ între aceste două momente cruciale.

Editorial ianuarie 2017

“Binele” şi “răul” sunt noţiuni contrare care fac parte nu numai din limbajul nostru ci şi din trăirea noastră cotidiană.  Problema care ne confruntă aproape la fiecare pas este cum să le deosebim între ele. De unde să ştim ce este bine şi ce este rău, dacă nu dintr-un ghid de referinţă care să ne spună aceasta.  Pentru unii ghidul acesta este Constituţia, pentru alţii este Codul de etică, alţii fac din conştiinţa colectivă sau individuală ghidul lor de “bine” şi “rău”.  Dar pentru toţi Cuvântul lui Dumnezeu – Biblia – este Cartea de stabilire a binelui şi răului pentru fiinţa umană. 

Editorial decembrie

          Naşterea Domnului Isus Hristos este un izvor de bucurie curată, de iubire, de înţelepciune….  De fiecare dată când cugetăm la cele întâmplate acum puţin peste 2000 de ani, suntem impresionaţi de semnificaţiile profunde ale fiecărui detaliu biblic care descrie această secvenţă de istorie.

     Mă gândesc la magii veniţi din depărtatul Răsărit care nu erau oameni de condiţie spirituală îndoielnică sau uşuratică. Ei au venit să caute Pruncul, dintr-o profundă convingere că naşterea Mântuitorului făgăduit este reală şi simţeau că trebuie să I se închine.  Întrebarea lor “Unde este Împăratul de curând născut…?” ne permite să credem că, plini de un interes sfânt, pe măsură ce se apropiau de ţinutul lui Israel se aşteptau să găsească întreaga naţiune iudaică în sărbătoare. Dar…!