Editorial martie 2017

Când oamenii au spus că nu există Dumnezeu, haosul s-a instalat deja, fiind nevoie doar de ceva timp ca să se dovedească tragedia acestei “constatări”.  Atunci când oamenii ajung să creadă că există mai mulţi dumnezei, care diferă de la popor la popor, de la religie la religie, de la om la om, confuzia este de nedescris. În această complicată realitate filozofică şi religioasă, a apărut ideea că de fapt există un singur Dumnezeu şi o sumedenie de închinări diferite.  Imposibilitatea oamenilor de a reduce cu forţa toate felurile de închinare la una singură sau la niciuna, a dat naştere la ideea că toţi oamenii se închină unui singur Dumnezeu, dar în chip diferit.  Nimic mai fals.  Un singur Dumnezeu nu poate cere şi primi decât un singur fel de închinare.

Editorial februarie 2017

Creştinii ştiu că Biblia vorbeşte foarte clar despre începutul lumii şi despre sfârşitul ei. Declaraţia divină “Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul” (Apoc. 21. 6) arată că lumea nu a apărut la întâmplare şi nici nu se va sfârşi în mod întâmplător. Dumnezeu are controlul absolut asupra a tot ce se petrece pe pământ între aceste două momente cruciale.

Editorial ianuarie 2017

“Binele” şi “răul” sunt noţiuni contrare care fac parte nu numai din limbajul nostru ci şi din trăirea noastră cotidiană.  Problema care ne confruntă aproape la fiecare pas este cum să le deosebim între ele. De unde să ştim ce este bine şi ce este rău, dacă nu dintr-un ghid de referinţă care să ne spună aceasta.  Pentru unii ghidul acesta este Constituţia, pentru alţii este Codul de etică, alţii fac din conştiinţa colectivă sau individuală ghidul lor de “bine” şi “rău”.  Dar pentru toţi Cuvântul lui Dumnezeu – Biblia – este Cartea de stabilire a binelui şi răului pentru fiinţa umană. 

Contact

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea - Labirint

strada Labirint, nr. 116
sector 3
București, România

Legături utile