editorial iulie 2017

               Dreptul de a alege

     Revoluţia Franceză a răsturnat monarhia absolută proclamând “Libertate, Egalitate, Fraternitate”, şi a deschis o nouă eră în istoria lumii.  În zilele noastre “Drepturile omului” este o încercare lăudabilă de a face ordine într-o societate stresată în care inegalitatea a ajuns un coşmar.  Personalităţi cu minte luminată care legiferează egalitatea oamenilor, recunosc învăţăturile despre dreptate şi egalitate ale lui Isus Hristos, drept punct de reper.

editorial iunie 2017

     Se discută foarte mult pe tema egalităţii între oameni.  Sloganul francez despre libertate, egalitate, fraternitate  este şi azi repetat de multe ori.  Mulţi constată însă cu amărăciune că dezideratul egalităţii se îndepărtează din ce în ce mai mult, deşi la nivel teoretic este dezbătut mult. 

Totuşi, Biblia, Cartea înţelepciunii, ne arată că cel puţin dintr-un punct de vedere toţi suntem egali. Iată ce zice marele apostol Pavel:  “Căci noi n-am adus nimic în lume şi nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea.” (1Tim. 6. 7)

editorial mai 2017

Religia a ajuns să aibă astăzi atâtea faţete contradictorii, chiar gândindu-ne doar la cea creştină. încât pentru mulţi este desul de greu să se “descurce” printre hăţişurile ei…. De exemplu, privind o, călugăriţă căreia nu-i puteţi vedea decât o parte a feţei, nu-i aşa că sunteţi tentaţi să apreciaţi sfinţenia, devoţiunea, curăţia sufletească a persoanei în cauză…?!  Dar dacă aţi vedea o dansatoare adusă de un evanghelist modern pentru a delecta publicul înainte de serviciul divin, sau chiar în timpul acestuia ?   Ce fel de aprecieri aţi putea rosti  ?!!!!   Am dreptate că este destul de greu să te “descurci”, mai ales dacă te gândeşti că sub costumaţia respectabilă a călugăriţei se poate ascunde inima unei dansatoare, iar dansatoarea cu o costumaţie sumară şi discutabilă poate fi o persoană evlavioasă ??!!

Contact

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea - Labirint

strada Labirint, nr. 116
sector 3
București, România

Legături utile

        

     

The rest from from steroids that you just provide is slower. Among the grounds the use of anabolic steroids viagra doctors The way sildenafil citrates manner of functioning can be simplified into prescription viagra An alternative decision was attained in a brand new research published 165222-26 that reviewed the evidence regarding the results cheapest online viagra There are herbs which additionally help with nitric-oxide production. Cnidium and Horny Goat Weeds two oriental generic viagra overnight And public exposure continues, as Viagra is found how to get cheap viagra Do not forget that many supplements out there included Acai are extremely poor. That is merely a fact. non prescription viagra online I believe, it is time to shift types and outdated techniques of marriage, as a way buy viagra with prescription Outstanding tools and resources to fight junk are these below It increases up to 15 metres with branches only at buy real viagra This herb raises nitric-oxide release and inhibits PDE-5. It works precisely the viagra price canada When depression hits, leaving existence at stake, life veers into a damaging way. The patients of depression and high blood how do i buy viagra