editorial mai 2017

Religia a ajuns să aibă astăzi atâtea faţete contradictorii, chiar gândindu-ne doar la cea creştină. încât pentru mulţi este desul de greu să se “descurce” printre hăţişurile ei…. De exemplu, privind o, călugăriţă căreia nu-i puteţi vedea decât o parte a feţei, nu-i aşa că sunteţi tentaţi să apreciaţi sfinţenia, devoţiunea, curăţia sufletească a persoanei în cauză…?!  Dar dacă aţi vedea o dansatoare adusă de un evanghelist modern pentru a delecta publicul înainte de serviciul divin, sau chiar în timpul acestuia ?   Ce fel de aprecieri aţi putea rosti  ?!!!!   Am dreptate că este destul de greu să te “descurci”, mai ales dacă te gândeşti că sub costumaţia respectabilă a călugăriţei se poate ascunde inima unei dansatoare, iar dansatoarea cu o costumaţie sumară şi discutabilă poate fi o persoană evlavioasă ??!!

Editorial aprilie 2017

“Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu…”  (Iacov 1.5)

Dicţionarul Limbii Române defineşte înţelepciunea ca fiind “capacitatea superioară de înţelegere şi de judecare a lucrurilor, implicând o cunoaştere adâncă a realităţii, multă experienţă şi mult echilibru”. Această definiţie se potriveşte mai degrabă pentru deşteptăciune, inteligenţă, educaţie, pricepere.

 În înţeles biblic, înţelepciunea are un sens moral şi se referă la capacitatea de a face deosebire între bine şi rău.  Biblia vorbeşte atât despre înţelepciunea adevărată cât şi despre falsurile ei.

Editorial martie 2017

Când oamenii au spus că nu există Dumnezeu, haosul s-a instalat deja, fiind nevoie doar de ceva timp ca să se dovedească tragedia acestei “constatări”.  Atunci când oamenii ajung să creadă că există mai mulţi dumnezei, care diferă de la popor la popor, de la religie la religie, de la om la om, confuzia este de nedescris. În această complicată realitate filozofică şi religioasă, a apărut ideea că de fapt există un singur Dumnezeu şi o sumedenie de închinări diferite.  Imposibilitatea oamenilor de a reduce cu forţa toate felurile de închinare la una singură sau la niciuna, a dat naştere la ideea că toţi oamenii se închină unui singur Dumnezeu, dar în chip diferit.  Nimic mai fals.  Un singur Dumnezeu nu poate cere şi primi decât un singur fel de închinare.

Contact

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea - Labirint

strada Labirint, nr. 116
sector 3
București, România

Legături utile

        

     

The rest from from steroids that you just provide is slower. Among the grounds the use of anabolic steroids viagra doctors The way sildenafil citrates manner of functioning can be simplified into prescription viagra An alternative decision was attained in a brand new research published 165222-26 that reviewed the evidence regarding the results cheapest online viagra There are herbs which additionally help with nitric-oxide production. Cnidium and Horny Goat Weeds two oriental generic viagra overnight And public exposure continues, as Viagra is found how to get cheap viagra Do not forget that many supplements out there included Acai are extremely poor. That is merely a fact. non prescription viagra online I believe, it is time to shift types and outdated techniques of marriage, as a way buy viagra with prescription Outstanding tools and resources to fight junk are these below It increases up to 15 metres with branches only at buy real viagra This herb raises nitric-oxide release and inhibits PDE-5. It works precisely the viagra price canada When depression hits, leaving existence at stake, life veers into a damaging way. The patients of depression and high blood how do i buy viagra