Despre alcool și tutun

Written by Adrian Petre on . Posted in Editorial

Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, organizată oficial în anul 1863, încă de la începuturile ei a abordat problematica folosirii alcoolului și tutunului. Biserica a condamnat folosirea lor ca fiind distructivă pentru viață, familie și spiritualitate. În mod practic, ea a adoptat o definiție a temperanței, care îndeamnă la „abstinență totală de la tot ce este vătămător și folosirea cu atenție și înțelepciune a ceea ce este bun”.