Puterea mărturisirii

Written by Adrian Petre on . Posted in Editorial

Putem observa fenomenul mărturisirii în relatarea biblică a Căderii. După ce Adam și Eva au mâncat din fructul pomului cunoștinței binelui și răului, ei au încercat să se ascundă de Dumnezeu. Au încercat să se acopere deoarece păcatul i-a făcut conștienți de goliciunea lor. Dar cum se poate cineva ascunde de Dumnezeu? Dumnezeu îi crease să fie în părtășie unul cu altul și, de asemenea, în părtășie cu El. Însă, atunci când au păcătuit împotriva lui Dumnezeu, ei s-au ascuns și s-au înstrăinat de El.