Editorial mai

Istoria creștinismului este strâns împletită cu două "doctrine" care au făcut destule victime: teroarea și batjocora. De la brutalitatea cea mai inumană și până la amenințările cele mai rafinate construite juridic, teroarea a dus la persecuția și la moartea multora dintre cei ce se numeau creștini. Batjocora a însoțit-o ca o soră, cu scopul de a-i opri pe creștini să-L mărturisească pe Isus. Așa s-a dezlănțuit milenarul dispreț față de cei ce se declarau creștini. Rezultatele n-au fost întotdeauna cele

Editorial aprilie

Una dintre marile binecuvântări de care se bucură omenirea este BIBLIA, cea mai răspândită carte, norma de conduită pentru oricine. Ca niște căutători după mântuire, după o calitate cât mai bună a vieții, este normal să ne întrebăm ce trebuie să facem pentru aceasta. Răspunsul general ar fi să facem ce este scris în Biblie, pentru că în ea găsim descoperirea planului divin pentru mântuirea noastră. 

Editorial martie

Ne-am obișnuit cu manifestări în forme diverse prin care se aleg conducătorii națiunilor sau grupurilor de națiuni. Se observă însă o tendință spre unificarea câtor mai multe dintre națiuni sub un singur sceptru, în speranța că pacea și bunăstarea de care se simte atâta nevoie pot fi asigurate. Au fost și în trecut încercări tragice prin care lumea a fost zguduită de dorința unora de a uni pe toți oamenii sub același steag, asumându-și conducerea lumii întregi: Nebucadnețar, Alexandru Macedon, Nero, Napoleon, Hitler și alții. Au fost doar încercări, pentru că eșecul a venit de fiecare dată destul de repede.

More Articles...