Editorial ianuarie

Biblia ne învaţă că suntem străini şi călători, pribegi, în trecere,  şi realitatea de sub privirile noastre confirmă acest lucru. Drumul nu poate fi oprit. Timpul nu poate fi întrerupt. Într-un minut ne putem număra toţi paşii drumului nostru….

Puterea mărturisirii

Putem observa fenomenul mărturisirii în relatarea biblică a Căderii. După ce Adam și Eva au mâncat din fructul pomului cunoștinței binelui și răului, ei au încercat să se ascundă de Dumnezeu. Au încercat să se acopere deoarece păcatul i-a făcut conștienți de goliciunea lor. Dar cum se poate cineva ascunde de Dumnezeu? Dumnezeu îi crease să fie în părtășie unul cu altul și, de asemenea, în părtășie cu El. Însă, atunci când au păcătuit împotriva lui Dumnezeu, ei s-au ascuns și s-au înstrăinat de El.

Despre mișcare

Dacă secolul XX, a fost marcat de căutările şi cercetările pentru o alimentaţie cât mai sănătoasă, secolul XXI, se propune a fi un secol în care, pe lângă accentul pus asupra alimentaţiei, să se pună accentul şi pe mişcare, pe exerciţiul fizic.

More Articles...