Editorial

Editorial martie

Ne-am obișnuit cu manifestări în forme diverse prin care se aleg conducătorii națiunilor sau grupurilor de națiuni. Se observă însă o tendință spre unificarea câtor mai multe dintre națiuni sub un singur sceptru, în speranța că pacea și bunăstarea de care se simte atâta nevoie pot fi asigurate. Au fost și în trecut încercări tragice prin care lumea a fost zguduită de dorința unora de a uni pe toți oamenii sub același steag, asumându-și conducerea lumii întregi: Nebucadnețar, Alexandru Macedon, Nero, Napoleon, Hitler și alții. Au fost doar încercări, pentru că eșecul a venit de fiecare dată destul de repede.

Oare s-ar găsi astăzi cineva care să fie în stare să domnească peste toți oamenii de pe pământ? Unii zic că Papa ar fi indicat pentru această poziție, alții socotesc că Președintele Națiunilor Unite este mai potrivit, alții vin cu alte sugestii… Oare câți dintre locuitorii pământului se gândesc în sensul acesta la Domnul Isus Hristos care a promis că Se va întoarce pentru a realiza imaginea profetică „o turmă și un Păstor”?

Cu două mii de ani în urmă Domnul Isus „a venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit” (Ioan 1:11). Suportând să fie umilit, batjocorit și omorât, El a arătat tuturor marea Sa iubire pentru întreg neamul omenesc. Iar astăzi, răsună în atâtea glasuri cuvintele „și iarăși va să vie…”, ceea ce înseamnă că ne pare rău că L-am alungat, că L-am răstignit, și că dorim întoarcerea Lui. Domnul Isus nu are nevoie de viză sau de vreun fel de permis pentru a reveni în lumea noastră. El Se va întoarce pentru că așa este hotărât în planul divin, și nimeni nu-L poate opri. În acest context, nu cred că mai este cazul să se încerce din nou o unire a lumii sub un singur conducător, pentru că Unul singur va fi curând încoronat de Dumnezeu ca Împărat al împăraților. 

Există un protocol foarte complex și precis pentru întâmpinarea unui conducător de stat. Dar câți se gândesc azi la felul în care trebuie întâmpinat Împăratul împăraților? Ești pregătit pentru întâlnirea cu El?


Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.