Editorial

Editorial aprilie

Una dintre marile binecuvântări de care se bucură omenirea este BIBLIA, cea mai răspândită carte, norma de conduită pentru oricine. Ca niște căutători după mântuire, după o calitate cât mai bună a vieții, este normal să ne întrebăm ce trebuie să facem pentru aceasta. Răspunsul general ar fi să facem ce este scris în Biblie, pentru că în ea găsim descoperirea planului divin pentru mântuirea noastră. 

Este însă de întrebat: „Ce citim în Biblie?” Și răspunsul ar putea veni repede: „Ce este scris în ea.” Sigur că oricine o deschide citește același lucru, deoarece conținutul Bibliei este același pentru toți. Este de reținut întrebarea Domnului Isus adresată unuia care avea pretenția că citise: Cum citești în ea? (Luca 10:26). Întrebați astăzi la fel, s-ar putea ca unii să se simtă ofensați, suspectând pe Domnul că n-ar avea încredere în capacitatea lor de a citi ce scrie în Biblie.

Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că întrebarea ar fi îndreptățită, deoarece Biblia este citită în multe feluri. Unii o citesc cu aroganță, parcă i-ar face o favoare, unii o citesc doar pentru informare, ca să treacă în fața altora drept intelectuali educați, alții o citesc cu reverență, cu rugăciune, pentru înțelegerea cuvintelor ei spre dobândirea evlaviei creștine.

Uitându-ne cu atenție la rezultatele felurilor în care Biblia este citită, observăm clar că este o diferență între „a citi Biblia” și „a citi în Biblie”. A citi în Biblie înseamnă a ne afunda în înțelesul ei, a intra în planurile lui Dumnezeu cu noi, înseamnă să ne identificăm cu destinatarii mesajului pe care ea îl poartă.

Înțelegi tu ce citești? (Fapte 8:30)


Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.