Editorial

Editorial iulie

Este de neînţeles cum în România, ţară eminamente creştină, frumosul termen “pocăit” a fost aşa de denaturat de către ateismul comunist, nespecific poporului nostru, şi asimilat ca urâţenie, în numai câteva decenii.  A fi pocăit nu înseamnă nicidecum să fii bigot, posomorât, nefericit, izolat de lume, needucat, ci dimpotrivă, înseamnă a fi eliberat, educat în tainele cerului, fericit, deschis cu bucurie către oricine are nevoie de ajutor, către orice trebuie făcut frumos.

Cantacuzino, Galaction, Niţulescu, Cornilescu au tradus Biblia în româneşte, şi prin moştenirea ei am primit şi cuvântul “pocăit” cu marile lui semnificaţii.  Generaţii de-a rândul au înţeles bine sensul pozitiv al cuvântului şi au fost înobilate prin actul pocăinţei publice sau individuale de care nimeni nu se ruşina, dimpotrivă.

Ce este pocăinţa ?  În nici un caz nu este trecerea cuiva de la Biserica Ortodoxă la una dintre bisericile evanghelice, aşa cum se spunea în bătaie de joc pe timpul comunismului. Pocăinţa nu este o chestiune de apartenenţă la o anumită biserică, ci o chestiune vitală a oricărui om care vrea să trăiască după Biblie. 

 Iată o definiţie: “Pocăinţa este o adâncă părere de rău de păcatele săvârşite, şi o continuă ferire de a le mai face.”  Este de observat că definiţia are în vedere atât trecutul cuiva, cât şi viitorul său. Mulţi nu sunt de acord cu a doua jumătate a definiţiei. Ei vor să li se ierte trecutul de către Dumnezeu, dar nu se grăbesc să aşeze viaţa lor în mâna Lui. Cine are însă o părere de rău sinceră cu privire la trecutul său, nu-l mai poate repeta în mod deliberat, ci poate doar incidental şi din ce în ce mai puţin. Momentul întâlnirii cu Isus, când i-a părut rău de starea lui şi s-a hotărât să se schimbe în bine, l-a pocăit.

Să nu-ţi fie jenă, nici teamă de cuvântul “pocăinţă” sau “pocăit”. Dacă această experienţă nu a avut loc în viaţa ta, ea trebuie să aibă loc. Dacă nu a avut loc în toată plinătatea conştiinţei, ea trebuie repetată, reînnoită. Este tot ce poţi trăi mai frumos, este cel mai valoros nume pe care-l poţi purta. 


Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.