Editorial

Editorial februarie

Creştinii ştiu că Biblia vorbeşte foarte clar despre începutul lumii şi despre sfârşitul ei. Declaraţia divină “Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul” (Apoc. 21. 6) arată că lumea nu a apărut la întâmplare şi nici nu se va sfârşi în mod întâmplător. Dumnezeu are controlul absolut asupra a tot ce se petrece pe pământ între aceste două momente cruciale.

Hazardul existenţei în general şi al existenţei umane în special, atât de insistent promovat de filozofiile nebiblice care aruncă pe om în necunoscut, în fără sens şi rost, nu poate sta alături de ordinea şi motivaţia existenţei desfăşurată cu cel mai riguros rost sub privirile lui Dumnezeu.  Dacă însă omul vrea să aleagă năuceala întâmplării, este liber s-o aleagă căci a fost creat liber, dar să nu uite că această alegere şi urmările ei îi aparţin exclusiv.

Aşadar, când spunem că lumea va avea un sfârşit, nu spunem nici o noutate, căci acest lucru este în marele crez creştin, iar cei ce nu cred în Dumnezeu propovăduiesc şi ei un sfârşit al lumii în mod ştiinţific sau pseudo-ştiinţific. Sfârşitul lumii este deci acceptat într-o formă sau alta de toţi oamenii sau oricum de majoritatea lor. Ceea ce rămâne diferenţă colosal de mare, este că cei care nu cred în ordinea divină, gândesc despre sfârşitul lumii ca fiind o întâmplare catastrofală, după care nu va mai fi nimic. Cei care cred că Dumnezeu este “Începutul şi Sfârşitul”, cred şi celelalte ziceri biblice, “Eu fac toate lucrurile noi”, “un cer nou şi un pământ nou”, şi cei mântuiţi “vor împărăţi în vecii vecilor” etc.

Din filozofia omului fără Dumnezeu, – început întâmplător şi sfârşit întâmplător, de la nimic la nimic – , nu lipseşte nici începutul, nici sfârşitul, ci Dumnezeu. În concepţia creştină, sfârşitul lumii nu înseamnă anihilarea fiinţei umane din sistemul existenţei, ci înveşnicirea ei printr-un capăt pus răului care a degradat omul din toate punctele de vedere. După Biblie, sfârşitul lumii se va petrece curând şi repede, dar pentru cei credincioşi lui Dumnezeu acest sfârşit va fi începutul fericirii veşnice alături de Isus Hristos care i-a mântuit.


Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.